Istorijos mokytojas Kelmėje, Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla

Istorijos mokytojas

  • 2024-05-15
  • Švietimas / Mokslas / Kultūra
  • Kelmė

Darbo pobūdis

Istorijos pamokų vedimas, mokinių ugdymas.
Darbo pobūdis: Komandinis darbas

Reikalavimai

Išsilavinimas: Aukštasis
Darbo patirtis: Iki 1 metų
Gebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios
1.Turėti aukštąjį ar aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir baigtą istorijos ugdymo programą. Turėti istorijos mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
2. Būti įgijęs skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu);
4. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
5. Atitikti kitus specialiuosius reikalavimus:
5.1 turi būti susipažinęs su Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761. Turėti praktinių įgūdžių ir kompetencijų, išmanyti šios pedagogikos metodus.
5.2. privalumas – mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
5.3. turėti galiojančią asmens medicininę knygelę;
5.4. turėti galiojančius privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;
5.5. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
5.6. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;

Atlyginimas

1782–2330 € per mėnesį prieš mokesčius

Informuojame, kad portalas naudoja slapukus, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, suasmeninti turinį ir analizuoti naršymo srautą. Plačiau apie tai skaitykite mūsų privatumo taisyklių puslapyje.