Skaidrumo pareigūnas (-ė) 0,5 et. darbo krūviu Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Skaidrumo pareigūnas (-ė) 0,5 et. darbo krūviu

  • 2024-07-10
  • Teisė / Darbų sauga
  • Kaunas

Darbo pobūdis

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės (įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Universiteto korupcijos prevencijos politikos formavimas ir diegimas.
2. Organizuoti ir rengti Universiteto vidaus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu), skirtus korupcijos prevencijai, bei šių dokumentų pakeitimus, koordinuoti jų įgyvendinimą, rengti ir teikti ataskaitas.
3. Universiteto veiklos stebėjimas antikorupciniu aspektu, informacijos apie nustatytus korupcijos atvejus kaupimas, sisteminimas ir analizavimas bei konkrečių priemonių siūlymas korupcijos prevencijai užtikrinti Universitete.
4. Universiteto veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas. Pasiūlymų dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimui ar panaikinimui rengimas.
5. Atlikti Universiteto vidaus teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
6. Organizuoti ir (arba) vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauti juos tiriant.
7. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoti ir (arba) atlikti atsparumo korupcijai lygio nustatymą.
8. Tvarkyti ir (arba) nagrinėti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, rinkti ir kaupti nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi ir sisteminti tų duomenų nagrinėjimo rezultatus.
9. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalingos informacijos rengimas, pateikimas, įvykdymo kontrolės užtikrinimas ir bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis organizacijomis pagal kompetencijos sritį.
10. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimas Universitetui pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose.
11. Universiteto bendruomenės antikorupcinis švietimas, elgesio kodeksuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi skatinimas.
Darbo pobūdis: Komandinis darbas

Reikalavimai

Išsilavinimas: Aukštasis
Darbo patirtis: Nuo 3 metų
Reikalavimai kandidatui:

1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas (pageidautina – tesės studijų krypties) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
2. Turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos, skundų (pranešimų, pareiškimų ir pan.) nagrinėjimo, profesinių nusižengimų tyrimo srityje.
3. Puikiai mokėti lietuvių ir bent vieną Europos Sąjungos oficialią (ne gimtąją) kalbą (pageidaujama – anglų) ne žemesniu kaip B2 lygiu.
4. Turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, gebėti dirbti MS Office programų paketu, naršymo žiniatinklyje, bendradarbiavimo (komunikavimo) programomis.
5. Turėti gerus bendravimo, etikos normų laikymosi, darbo komandoje, raštvedybos įgūdžius, gebėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją ir ją taikyti vykdant nustatytas funkcijas.
6. Išmanyti informacijos tvarkymo operacijas, informacines sistemas, informacijos saugumo užtikrinimo poreikius Universitete.
7. Būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už korupcinio pobūdžio nusikaltimą, neturėti paskirtos administracinės nuobaudos už korupcinio pobūdžio veiksmus, kitų nuobaudų.
8. Išmanyti Lietuvos teisę, teisės doktriną.
Kalbos: ANGLŲ KALBA

Atlyginimas

750 € per mėnesį prieš mokesčius

Informuojame, kad portalas naudoja slapukus, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, suasmeninti turinį ir analizuoti naršymo srautą. Plačiau apie tai skaitykite mūsų privatumo taisyklių puslapyje.